Tuomarla on Sääksmäen emäpitäjän vanhimpia maatiloja. Se sijaitsee Valkeakoskella Kärjenniemen kylässä arvokkaassa kulttuurimaisemassa. Tilan erityispiirre on perinnebiotoopit eli vanhat katajakedot, niityt ja hakamaat, jotka on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaiksi. Perinnebiotoopit edustavat Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä.

Sivuston kuvat: Heimo Tuomarla, ellei muuta mainita.